Oorsprong

img_20161017_195845

Ik leef hier in de wereld
Maar kom hier niet vandaan
Mijn oorsprong is de hemel
Mijn bestemming Yeshua!
Zijn Koninkrijk breekt aan
Waar trots en zelfzucht
Voor altijd zal verdwijnen
Waar vrede heersen zal
En waarheid wet zal zijn
Waar liefde zal regeren
Tot in eeuwigheid