Niet van deze wereld

7f7d3a2e-6a64-4e2b-a268-9417d0d328a0

Het lijkt zo diep
Zo zwaar
En ook zo hoog
Een berg soms
Waar ik tegenop kan zien
Maar juist
Op die hoogte
Moet ik zijn
Om ook de diepte
Te ervaren
De rijkdom
Van het zijn in Yeshua
Ik lijk
De normale
Dingen te doen
Maar in de
Geest
En in mijn binnenste
Is het zoveel meer
Niets is meer normaal
Niets kan
ik nog  volbrengen
Zonder Hem
In alles
Betrek ik Hem
In stilte
wordt ik  toebereid
Mijn wezen
Steeds meer leeg
Van eigenbelang
Gevuld met puurheid
Kracht en liefde
Die niet van mijzelf kan zijn
Ik doe de normale
Dingen van het leven
Maar soms
Ervaar ik
ergens
anders te zijn
Alsof ik hier
niet echt meer ben.
Alsof ik van een afstand
Toekijk
Soms valt het zwaar
Omdat het diep gaat
Dieper
Dan ik kan
bevatten
Mijn onderbewuste
Word omhooggehaald
Omgewoeld
En ook dat
Moet weer
een plekje krijgen
Wortelen in Yeshua’s aarde
Bloeien
In Zijn Koninkrijk
Een diep proces
Waar ik
soms nauwelijks
Woorden aan kan geven
Ik weet één ding
Dat ik wil zijn
Waar Yeshua is
In Zijn schaduw
Geborgen
in Zijn kracht
En liefde
Tot in eeuwigheid